Specjalizacje

Specjalizacje

Prawo rodzinne i nieletnich

Rozwód to nie tylko trudna sytuacja życiowa oznaczająca ciężkie psychiczne obciążenie. Chodzi także o to, aby możliwie szybko wyjaśnić bardzo ważne sprawy: Co stanie się ze wspólnym mieszkaniem? Jak rozdzielić dobytek/sprzęt domowy? Czy należą się alimenty? Jak uregulować kontakty z dziećmi? Przy tego rodzaju sprawach wymagających regulacji prawnej, do których także należy opiekuństwo prawne i kuratela, chętnie służę pomocą. Pomogę przebrnąć przez te trudne chwile.

card image 1

Prawo rodzinne i nieletnich

Rozwód to nie tylko trudna sytuacja życiowa oznaczająca ciężkie psychiczne obciążenie. Chodzi także o to, aby możliwie szybko wyjaśnić bardzo ważne sprawy: Co stanie się ze wspólnym mieszkaniem? Jak rozdzielić dobytek/sprzęt domowy? Czy należą się alimenty? Jak uregulować kontakty z dziećmi? Przy tego rodzaju sprawach wymagających regulacji prawnej, do których także należy opiekuństwo prawne i kuratela, chętnie służę pomocą. Pomogę przebrnąć przez te trudne chwile.

Prawo zarejestrowanych związków partnerskich

Od dnia 1 października 2017 roku nie jest już możliwe zawieranie nowych partnerstw życiowych. W związku z faktem, że już istniejące partnerstwa nie muszą być przekszałcone w związki małżeńskie, mogą Państwo liczyć na moją pomoc prawną w takich sprawach jak np. postępowania unieważniające parnterstwa (rozwody), postępowania dotyczące alimentów dla dzieci i byłych partnerów, podział uprawnień emerytalnych, spory majątko-we (sprzęt domowy, nieruchomości).

card image 1

Prawo zarejestrowanych związków partnerskich

Od dnia 1 października 2017 roku nie jest już możliwe zawieranie nowych partnerstw życiowych. W związku z faktem, że już istniejące partnerstwa nie muszą być przekszałcone w związki małżeńskie, mogą Państwo liczyć na moją pomoc prawną w takich sprawach jak np. postępowania unieważniające parnterstwa (rozwody), postępowania dotyczące alimentów dla dzieci i byłych partnerów, podział uprawnień emerytalnych, spory majątko-we (sprzęt domowy, nieruchomości).

Prawo spadkowe

Śmierć jest sprawą, którą niechętnie się zajmujemy. Zwłaszcza dotyczy to własnej śmierci lub śmierci bliskiej osoby. Między spadkobiercami dochodzi niestety szęsto do sporów. Co komu się należy? Czy komuś w ogóle coś się należy? Czy mimo wydziedziczenia istnieją jakiekolwiek uprawnienia do spadku? Te kwestie powstają także na kanwie nieprawidłowego testamentu - nieważnego ze względu na błędy formalne lub ustalenia sprzeczne z normami prawnymi. Aby swoją ostatnią wolę uregulować w sposób prawnie bezpieczny lub skutecznie dochodzić swoich praw do spadku, mogą Państwo polegać na mojej pomocy opierającej się na długich doświadczeniach.

card image 1

Prawo spadkowe

Śmierć jest sprawą, którą niechętnie się zajmujemy. Zwłaszcza dotyczy to własnej śmierci lub śmierci bliskiej osoby. Między spadkobiercami dochodzi niestety szęsto do sporów. Co komu się należy? Czy komuś w ogóle coś się należy? Czy mimo wydziedziczenia istnieją jakiekolwiek uprawnienia do spadku? Te kwestie powstają także na kanwie nieprawidłowego testamentu - nieważnego ze względu na błędy formalne lub ustalenia sprzeczne z normami prawnymi. Aby swoją ostatnią wolę uregulować w sposób prawnie bezpieczny lub skutecznie dochodzić swoich praw do spadku, mogą Państwo polegać na mojej pomocy opierającej się na długich doświadczeniach.

Prawo cywilne

Dalsze sprawy w dziedzinie prawa cywilnego, w których chętnie będę służyć poradą i pomocą, związane są z prawem kupna-sprzedaży i umowami o dzieło. W większości wypadków jedną z najważniejszych spraw przy tego rodzaju umowach jest sprawa gwarancji / rękojmi. Jakie prawa posiada nabywca przy wadach nabytej rzeczy lub dzieła? Jakie kroki należy podjąć i jakie terminy należy zachować? Służę pomocą również przy kwestiach prawnych dotyczących Ogólnych Warunków Handlowych (OWH) oraz prawa o stowarzyszeniach i prawa o nazwiskach.

card image 1

Prawo cywilne

Dalsze sprawy w dziedzinie prawa cywilnego, w których chętnie będę służyć poradą i pomocą, związane są z prawem kupna-sprzedaży i umowami o dzieło. W większości wypadków jedną z najważniejszych spraw przy tego rodzaju umowach jest sprawa gwarancji / rękojmi. Jakie prawa posiada nabywca przy wadach nabytej rzeczy lub dzieła? Jakie kroki należy podjąć i jakie terminy należy zachować? Służę pomocą również przy kwestiach prawnych dotyczących Ogólnych Warunków Handlowych (OWH) oraz prawa o stowarzyszeniach i prawa o nazwiskach.

card image 1

Pod tym numerem można się do mnie zwrócić.

+49 (0)30 / 692 09 778 0

card image 3

To jest właściwy adres, pod którym można się ze mną skontaktować.

info@liczbanski.de

card image 3

Jestem również osobiście do Państwa dyspozycji w mojej kancelaria.

Lauterstraße 14 / 15
12159 Berlin